โน๊ตพิณการฝึกฝนการเล่นพิณนั้นคงต้องอาศัยทักษะเช่นเดียวกับดนตรีชนิดอื่นๆ คือฝึกให้สามารถจดจำทำนอง (ลาย) พิณให้ได้ จึงจะสามารถสอดแทรกใส่ลูกเล่นต่างๆ ลงไปในลายให้เกิดความไพเราะ สนุกสนาน


มาดูโน๊ตพิณต่างๆๆกันเลยครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น